Překlady a korektury –
čeština, slovenština, němčina a francouzština

Jsem rodilá Slovenka, dlouhá léta žijící v České republice, s mnohaletou překladatelskou praxí. Zabývám se oboustrannými překlady jakýchkoli textů (obchodní, ekonomické, právní, odborné, reklamní, manuály, brožury, atd.). Kromě této činnosti překládám i beletrii, cestopisy, poezii. Provádím rovněž korektury slovenských textů.

Základní cena za normostranu (30 řádků po 60 úhozech = 1800 znaků včetně mezer) je od 120,- Kč (dle složitosti textu). Základní cena za korekturu je 70,- Kč. Minimální účtovaný rozsah je 0,5 NS. Expresní příplatek - nad 6 NS s dodáním do 24 hodin + 40%. Tyto ceny mohou být po dohodě změněny vzhledem k druhu, rozsahu a stavu zakázky.

Překlady z NJ, FJ do ČJ, SJ - veškeré texty kromě právnických a technických. Cena za překlad 200,- Kč/NS.

O veškerých překládaných, resp. korigovaných textech se zavazuji zachovávat mlčenlivost. Texty k překladu nebo korektuře přijímám ve formě tištěné (poštou, faxem) nebo elektronicky (formáty MS Word, PDF, ...).

Potřebujete překlad slovenský / český jazyk nebo naopak ?

Tuto službu, jakož i korekturu slovenštiny, provedu rychle, kvalitně a spolehlivě. Službu provedu s velkou časovou flexibilitou, podle potřeby i o víkendech nebo ve večerních hodinách (bez cenové přirážky).

Kontakt: Zita Mudráková, IČ: 603 77 917
Tel. (+420) 605 244 770, Fax: (+420) 577 131 508 (nutno avizovat mailem nebo mobilem), E-mail: zita.m@tiscali.cz


POZITIVNÍ NOVINY